BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 17/2012

z dnia: 01 marca 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem
Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy / tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm. /, zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26/2004 Burmistrza Jedwabnego z dnia 28.06.2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem w § 29 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Urlopu niewykorzystanego za dany rok kalendarzowy zgodnie z planem urlopów w terminie do końca danego roku kalendarzowego, należy udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 – 4 dni urlopu na żądanie”.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 mar 2012 14:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 745 razy
Ilość edycji: 1