BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/82/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 14 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Jedwabne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 09:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1300 razy