BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/78/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do utworzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy
Na podstawie art. 64 ust. 1, 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Utworzyć wraz z następującymi gminami: Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Gmina Knyszyn, Gmina Krypno, Gmina Przytuły, Gmina Wąsaosz, Gmina Radziłów, Miasto Rajgród, Miasto Szczuczyn, Gmina Wizna – Związek Komunalny Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie.

§ 2. Wykonanie uchwały powerza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 08:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1533 razy