BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr. 48/2003

z dnia: 29 października 2003r
w sprawie: .
Zgodnie z §7 ust 1 punkt 41it. a) Uchwały Nr. III/27/0~~ Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie określania zasad nab:ywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy IDraz ich wydzierżawianie lub najem na okres dłuższy niż 3 lata, przeznaczam do sprzedaży"r drodze bez przetargowej:

§ 1
1. Lokal mieszkalny nr.1 położony w Jedwabnem przy ul. Łomżyńskiej 8 dla najemcy tego lokalu Pana Sokołowskiego Kazimierza.
2. Cenę zbycia lokalu ustalam w wysokości 8817,00 /osiem tysięcy siedemnaście złotych/.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz
Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 gru 2003 09:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1403 razy