BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 83 / 2011

z dnia: 19 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2011 r.
Na podstawie art.249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV / 10 / 10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabne na rok 2011, Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2011 rok po dokonanych zmianach:
- Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 12/2011 z dnia 24 marca 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza jedwabnego Nr 22/2011 z dnia 24 maja 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 32/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 68/2011 z dnia 30 września 2011 r.,
- Uchwałą Nr X/36/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 września 2011 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 71/2011 z dnia 10 października 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 77/2011 z dnia 3 listopada 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 81/2011 z dnia 21 listopada 2011 r.

przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 gru 2011 12:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1146 razy