BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 78 / 201

z dnia: 10 listopada 2011 r.
w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2012-2026
Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. ) oraz uchwały Nr XLV / 206 / 10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne – Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedwabne na lata 2012 - 2026 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lis 2011 14:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1116 razy
Ilość edycji: 1