BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 76/2011

z dnia: 2 listopada 2011 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedwabnem

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
( Dz. U. nr 223, poz. 1458 ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedwabnem.

§ 2

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:
1) Marta Laszczkowska – przewodniczący komisji,
2) Małgorzata Grądowska – członek komisji,
3) Barbara Niebrzydowska – członek komisji.

§ 3

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.

§ 4

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
1) 07.11.2011r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
2) do dnia 17.11.2011 r. włącznie – składanie dokumentów przez kandydatów,
3) 18.11.2011 r. – rozpoczęcie pracy komisji,
4) do dnia 25.11.2011r. – test kwalifikacyjny lub rozmowy kwalifikacyjne
- rozstrzygnięcie naboru,
5) 28.11.2011 r. – ogłoszenie o wynikach naboru.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lis 2011 14:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1171 razy