BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 74/2011

z dnia: 17 października 2011 roku
w sprawie: wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.
Burmistrz Jedwabnego działając na podstawie art. 90 m ust. 1 art. 90 n ust. 1 w związku z art. 90 c ust. 2 pkt.1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, nr 273 poz. 2703 i nr 281, poz. 2781) i § 17 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/179/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 kwietnia 2005 roku zarządza co następuje:

§ 1

Wysokość stypendium szkolnego na okres od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. wynosi: 88 zł /słownie : osiemdziesiąt osiem złotych/ na ucznia bez względu na wysokość dochodu .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lis 2011 08:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1151 razy