BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 77/2011

z dnia: 3 listopada 2011 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2011 r.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ), § 12 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2011 r., Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 514 435,00 zł;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 19 791,00 zł;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 515 787,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 21 143,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
5. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3


§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: - 14 552 086,00 zł;

a) dochody bieżące - 14 072 482,00 zł;
b) dochody majątkowe - 479 604,00 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem: - 17 993 287,00 zł;

a) wydatki bieżące - 13 876 013,00 zł;

b) wydatki majątkowe - 4 117 274,00 zł.


§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lis 2011 08:31
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1192 razy