BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 62/2011

z dnia: 19 września 2011 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 182 §1 pkt 1, §2 oraz §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) postanawiam:

§1. Powołać obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. o składach osobowych jak w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.


§2. Zarządzenie wraz z załącznikami zawierającymi składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych przesłać do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży.


§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2011
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 19 września 2011 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Siedziba: Urząd Miejski
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne


1. Anna Boguska - Jedwabne
2. Ewelina Olszewska - Jedwabne
3. Elżbieta Rutkowska – Jedwabne
4. Waldemar Waluś – Jedwabne
5. Barbara Górska – Jedwabne
6. Maria Roszkowska – Jedwabne
7. Janusz Szmitko – Jedwabne
8. Jadwiga Michałowska – Jedwabne
9. Marzena Filter - Jedwabne


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2011
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 19 września 2011 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Siedziba: Szkoła Podstawowa
ul. Wojska Polskiego 17
18-420 Jedwabne

1. Teresa Klimaszewska - Jedwabne
2. Małgorzata Borawska - Jedwabne
3. Maria Marzena Kozłowska – Jedwabne
4. Monika Boguska – Jedwabne
5. Anna Załuska – Majdziak – Jedwabne
6. Beata Wądołowska – Jedwabne
7. Stanisław Michałowski – Jedwabne
8. Marta Piekarska – Karwowo - Wszebory
9. Elżbieta Wykowska - JedwabneZałącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62/2011
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 19 września 2011 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Cmentarna 5, Burzyn
18-420 Jedwabne


1. Renata Polińska - Brzostowo
2. Ewa Ostatkiewicz - Makowskie
3. Stanisław Ramotowski – Jedwabne
4. Marcin Boguski – Jedwabne
5. Walery Kosakowski – Grądy Małe
6. Maria Blusiewicz – Jedwabne
7. Sylwia Bagińska – Pieńki Borowe
8. Marta Włodarczyk – Jedwabne
9. Małgorzata Modzelewska - JedwabneZałącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 62/2011
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 19 września 2011 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Siedziba: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
ul. Piękna 8
18-420 Jedwabne


1. Anna Kozikowska – Olszewo - Góra
2. Zdzisław Rutkowski – Jedwabne
3. Sylwia Trzaska – Konopki Chude
4. Stanisław Janczyk – Janczewo
5. Barbara Ramotowska – Jedwabne
6. Krystyna Dąbrowska – Kaimy
7. Bogumiła Tabaka – Jedwabne
8. Teresa Domitrz - Jedwabne
9. Jadwiga Bekus - JedwabneData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 wrz 2011 10:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1348 razy