BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 48 / 2011

z dnia: 23 sierpnia 2011 roku.
w sprawie: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami, art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Nr XLV/207/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Burmistrz Jedwabnego postanawia :
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za I półrocze 2011 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić powyższą informację Radzie Miejskiej w Jedwabnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 sie 2011 12:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1273 razy
Ilość edycji: 1