BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 35/2011

z dnia: 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2011 r.
Na podstawie art.249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV / 10 / 10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabne na rok 2011, Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2011 rok po dokonanych zmianach:
- Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 12/2011 z dnia 24 marca 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza jedwabnego Nr 22/2011 z dnia 24 maja 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 32/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.

przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lip 2011 14:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1157 razy