BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

z dnia: 2 maja 2011 roku
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142 poz. 15 91 z późn. zm.), art. 11, 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr III/27/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako budowlana o nr 87/4 i pow. 0,07 ha, położoną w obrębie wsi Siestrzanki (cena wywoławcza – 8 000 zł plus podatek VAT).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 maj 2011 12:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1259 razy