BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 1/2011

z dnia: 4 stycznia 2011 roku
w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego ( stałego zapasu gotówki ) dla kasy własnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem na 2011 rok.
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Jedwabnego Nr 37 / 2007 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem dokumentacji regulującej zasady zwane polityką rachunkowości, § 5 ust.6 Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się pogotowie kasowe ( stały zapas gotówki ) dla kasy własnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem w wysokości 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych ) na potrzeby bieżące Urzędu Miejskiego w celu realizacji planu finansowego w 2011 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 sty 2011 10:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1221 razy