BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/4/10

z dnia: 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50,
poz. 1047 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Jedwabnem w składzie:

1) Sepczyński Grzegorz,
2) Gołębiewski Karol,
3) Polkowski Janusz,
4) Kołpaczewski Andrzej,
5) Chrostowski Jacek.

§ 2. Przedmiot działania komisji określa ustawa o samorządzie gminnym.

§ 3. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Jedwabne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2010 12:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 702 razy