BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR I/2/10

z dnia: 29 listopada 2010 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 33 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Jedwabne uchwalonego uchwałą Nr V/46/03 z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50, poz. 1047 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem na okres VI kadencji Rady na lata 2010 - 2014 wybrany został Pan Andrzej Górski.
§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 gru 2010 12:00
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 670 razy
Ilość edycji: 1