BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVII/220/10

z dnia: 29 września 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia do zadań inwestycyjnych na lata 2010/2011 zadania pn.: wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Orlikowo.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Jedwabnem wprowadza do zadań inwestycyjnych na lata 2010/2011 zadanie pn.: wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Orlikowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 paź 2010 13:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 750 razy