BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/215/10

z dnia: 15 lipca 2010 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jedwabne na lata 2009-2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 10 ust. 2 pkt. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się załącznikowi nr 1 do uchwały Nr XXXIII/158/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jedwabne na lata 2009-2013 brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz ZałuskaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lip 2010 08:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 685 razy
Ilość edycji: 1