BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/214/10

z dnia: 15 lipca 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia do zadań inwestycyjnych na 2010 r. zadania pn.: wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w miejscowości Kucze Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Jedwabnem wprowadza do zadań inwestycyjnych na 2010 rok do budżetu gminy zadanie pn.: wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w miejscowości Kucze Wielkie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz ZałuskaData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lip 2010 08:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 721 razy