BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLV/210/10

z dnia: 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnej.
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Ewy Frączek wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz ZałuskaData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 10:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 710 razy