BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLIII/201/10

z dnia: 30 marca 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2010 09:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 776 razy