BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/2003

z dnia: 28 lipca 2003 roku
w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 / oraz art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 / zarządzam, co następuje:

& 1

Wydzierżawia się dla Państwa Bogdana i Elżbiety Kalinowskich zam. Jedwabne oraz Leona i Wiesławy Kalinowskich zam. Warszawa na okres 2 lat, nieruchomość w celu składowania materiałów budowlanych na części działki oznaczonej nr geodezyjnym 546 o pow. 680 m2 .

& 2

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 135,00 zł rocznie.

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Michał Chajewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 14:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1315 razy