BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/17/02

z dnia: 15 grudnia 2002 roku
w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XII/55/2000 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 marca 2000 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy wprowadza się następującą zmianę:
§ 1.ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia deleguje się:
1/ Józef Goszczycki
2/ Michał Chajewski
3/ Grzegorz Mioduszewski
§ 2
Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 11:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1354 razy
Ilość edycji: 1