BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia VI do SIWZ - udzielenie kredytu

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 644 000,00 PLN"
BIOŚ.271.3.2011

Jedwabne, 20.06.2011 r.WYJAŚNIENIA


Treści SIWZ znak BIOŚ.271.3.2011 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 644 000,00 PLN"

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: BIOŚ.271.3.2011 Zamawiający: Urząd Miejski w Jedwabnem obsługujący Gminę Jedwabne reprezentowaną przez Burmistrza Jedwabnego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców:


W rozdziale III pkt.2 ppkt. 8 oraz w rozdziale XIII pkt.1 ppkt. b. przez słowo ,, Prowizja „Zamawiający miał na myśli marżę, która powinna zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z uruchomieniem kredytu, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2011 14:52
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2011 14:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 cze 2011 08:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 998 razy