BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ustawy możliwość dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. możliwość póź. zm.). Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.), termin złożenia wniosku upływa z dniem 7 lipca 2011 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa. Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2011 roku do dnia 16.06.2011 roku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2011 10:17
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2011 10:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 cze 2011 14:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1000 razy