BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Jana Pawła II 19a/1 w Jedwabnem stanowiącego własność Gminy Jedwabne

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.u.Nr 102, poz. 651 z 2010r. możliwość późn. zm.). Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, wpisu w księdze wieczystej oraz innych ewentualnych kosztów wynikających z obowiązujących przepisów. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) termin złożenia wniosku upływa dnia 10 czerwca 2011 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu). W razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa. Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 29.04.2010 roku do dnia 20.05.2010 roku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 maj 2011 10:45
Data opublikowania: czwartek, 5 maj 2011 10:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 maj 2011 12:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 949 razy