BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ....

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /DZ.U. Nr 179 poz. 1490/ zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane..

Dla inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Ulicach Przytulska, Skłodowskiej, Polna Wjazd, Stary Rynek, oraz przyłączy w ulicy Wesoła.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w granicach Przytulska, Łomzyńska, Wesoła, Piękna, Plac 250-lecia.

3.Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami w ulicy wesoła, oraz odcinka wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Wjazd.

Bliższych informacji udziela się w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.Z up. Burmistrza
Tadeusz Zejer
Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.
Data powstania: poniedziałek, 4 paź 2004 10:54
Data opublikowania: środa, 6 paź 2004 10:59
Data przejścia do archiwum: środa, 7 maj 2008 13:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2081 razy