BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /DZ.U. Nr 179 poz. 1490/ zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane..

Dla inwestycji podlegajacej na rozbudowie miejskiej oczyszczalni ścieków w Jewabnem.

Bliższych informacji udziela się w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.Z up. Burmistrza
Tadeusz Zejer
Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.
Data powstania: poniedziałek, 27 wrz 2004 08:28
Data opublikowania: środa, 6 paź 2004 10:53
Data przejścia do archiwum: środa, 7 maj 2008 13:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1973 razy