BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 23506 (1966 B) na odcinku Burzyn - Chyliny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /DZ.U. Nr 179 poz. 1490/ zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane..

Dla inwestycji "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 23506 (1966 B) na odcinku Burzyn - Chyliny" odstępuje się od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Bliższych informacji udziela się w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.Z up. Burmistrza
Tadeusz Zejer
Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.
Data powstania: poniedziałek, 20 wrz 2004 11:36
Data opublikowania: poniedziałek, 20 wrz 2004 11:49
Data przejścia do archiwum: środa, 7 maj 2008 13:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2039 razy