BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ustawy możliwość dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010r. możliwość póź. zm.). Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.), termin złożenia wniosku upływa z dniem 9 grudnia 2010 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.
Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 28.10.2010 roku do dnia 18.11.2010 roku.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 paź 2010 10:36
Data opublikowania: czwartek, 28 paź 2010 10:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lis 2010 12:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1018 razy