BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-10/10. Nazwa zadania: Budowa chodnika, oświetlenia parkowego, montażu ławek oraz zagospodarowanie zieleni publicznej
Jedwabne, dnia 11.10.2010r
BIOŚ.341-10/10WYJAŚNIENIE

treści SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-10/10.


Nazwa zadania: Budowa chodnika, oświetlenia parkowego, montażu ławek oraz zagospodarowanie zieleni publicznej

W odpowiedzi na pytanie do SIWZ, Zamawiający: Urząd Miejski w Jedwabnem obsługujący Gminę Jedwabne reprezentowaną przez Burmistrza Jedwabnego na podstawie art. 38, ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na pytanie Wykonawcy oraz umieszcza na stronie internetowej:

Pytanie:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, iż dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań pod warunkiem, że wykonawca wykaże, że oferowane przez niego materiały spełniają wymogi określone w przez zamawiającego zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 30 ust. 3 i 5)

Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2010 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 11 paź 2010 14:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 paź 2010 15:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1022 razy