BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-9/10 Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na odcinkach: 1. Od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76m 2. Od drogi powiatowej Nr 1934B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679B) o długości 600m 3. Od m. Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B) o długości 989,75m”
Jedwabne, dnia 01.10.2010r.
BIOŚ.341-9/10

wg rozdzielnikaDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-9/10
Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na odcinkach:
1. Od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76m
2. Od drogi powiatowej Nr 1934B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679B) o długości 600m
3. Od m. Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B)o długości 989,75m”


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D. Stanisław Wróblewski, ul. Targowa 15, 18-300 Zambrów

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po dniu: 07.10.2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof MoenkeOtrzymują:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Hryniewiczach, Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok 3.
2. ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D. Stanisław Wróblewski, ul. Targowa 15, 18-300 Zambrów.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 paź 2010 13:47
Data opublikowania: piątek, 1 paź 2010 13:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 paź 2010 15:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1151 razy