BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-7/10 Nazwa zadania: Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2010/2011r.: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
Jedwabne, dnia 20.09.2010r.
BIOŚ.341-7/10


P.H.U. Kazimierz Florczyk
ul. Polna 16
18-500 Kolno


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-7/10
Nazwa zadania: Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2010/2011r.:
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony.
4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton.
5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U. Kazimierz Florczyk, ul. Polna 16, 18-500 Kolno

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki zawarte w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po dniu: 20.09.2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 wrz 2010 10:59
Data opublikowania: poniedziałek, 20 wrz 2010 11:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 paź 2010 12:00
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1096 razy