BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-8/10 Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2010/1011 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
Jedwabne, dnia 20.09.2010r.
BIOŚ.341-8/10

wg rozdzielnikaDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-8/10 Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2010/1011 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w JedwabnemZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”, ul. Serocka 11A,
07 - 200 Wyszków

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po dniu: 27.09.2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke


Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ŻAR”, Arkadiusz Saczewski,
ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce.
2. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „KURPIEWSKI”, Jan Kurpiewski,
ul. Strusia 9, 18-420 Łomża.
3. P.T.H.U. PRYMA 1, Hanna Gosk, ul. Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża.
4. Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”, ul. Serocka 11A,
07-200 Wyszków.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 wrz 2010 10:55
Data opublikowania: poniedziałek, 20 wrz 2010 10:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 paź 2010 12:00
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1151 razy