BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w 2004 rok

W y k a z

 

 

 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

przeznaczonych do sprzedaży w  2004  rok

 

 

 

Lp.

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości w m²

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości (gruntu) w zł

Uwagi

 

1.

 

 

 

2.

 

Działka niezabudowana położona w Jedwabnem przy ul. Wesołej .

 

 

Działka niezabudowana  położona we wsi Koniecki

 

1240/2

 

 

 

  125

 

1933 m 2

 

 

 

3000 m²

 

1828

 

 

 

27482

 

Brak planu w ewidencji gruntów -tereny pod zabudowę i inne.

 

Brak planu, w ewidencji gruntów teren przeznaczony pod nieużytki.

 

Przetarg nieograniczony

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

 

 

7055,00 zł

 

 

 

1140,00 zł

 

 

Jedwabne dnia 12.07.2004 roku.

 

Data powstania: wtorek, 13 lip 2004 08:28
Data opublikowania: wtorek, 13 lip 2004 08:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 sty 2005 10:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2133 razy