BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dot. udzielenia kredytu )

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-6/10 Nazwa zadania: „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI ”
Jedwabne, dnia 24.08.2010r.
BIOŚ.341-6/10

wg rozdzielnika


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-6/10 Nazwa zadania: „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI ”


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne
ul. Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po dniu: 03.09.2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke


Otrzymują:
1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok.
2. BANK SPÓŁDZIELCZY W JEDWABNEM, ul. Wojska Polskiego 1, 18-420 Jedwabne.
3. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. CENTRALA Centrum Korporacyjne
w Olsztynie, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 sie 2010 11:50
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2010 11:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 wrz 2010 09:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1086 razy