BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia III do SIWZ - udzielenie kredytu

„UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI”
Wyjaśnienia III do SIWZ – udzielenie kredyt

Jedwabne, dnia 12.08.2010r.

WYJAŚNIENIA III z dnia 11.08.2010

treści SIWZ znak BIOŚ.341-6/10 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU
Z REALIZACJĄ INWESTYCJI”

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: BIOŚ.341-6/10, Zamawiający: Urząd Miejski w Jedwabnem obsługujący Gminę Jedwabne reprezentowaną przez Burmistrza Jedwabnego na podstawie art. 38 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655,
z późn.zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawcy oraz umieszcza na stronie internetowej:
Pytanie:
1. Czy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamiast zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego możemy przedłożyć inny dokument uprawniający nas do wykonywania czynności bankowych?
Odpowiedź:
W przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz.665 ze zm.) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności bankowych.
Data powstania: czwartek, 12 sie 2010 08:03
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2010 08:08
Data edycji: czwartek, 23 gru 2010 13:52
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1949 razy
Ilość edycji: 2