BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia II do SIWZ – udzielenie kredyt

„UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI”
Wyjaśnienia II do SIWZ – udzielenie kredyt

Jedwabne, dnia 09.08.2010r.

WYJAŚNIENIA II z dnia 10.08.2010

treści SIWZ znak BIOŚ.341-6/10 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU
Z REALIZACJĄ INWESTYCJI”

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: BIOŚ.341-6/10, Zamawiający: Urząd Miejski w Jedwabnem obsługujący Gminę Jedwabne reprezentowaną przez Burmistrza Jedwabnego na podstawie art. 38 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655,
z późn.zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawcy oraz umieszcza na stronie internetowej:
Pytanie:
1. W SIWZ w pkt III.2.f piszą Państwo: „prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są
z uruchomieniem kredytu”, natomiast w formularzu ofertowym nie ma możliwości podania takiej prowizji, a jedynie podaje się marżę do WIBOR 1M. Czy w związku
z tym należy przyjąć, że pkt III.2.f SIWZ jest niepoprawny i powinien być usunięty,
a ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem ofertowym?

Odpowiedź:
Ad.1
Zamawiający informuje, że pkt III.2.f SIWZ jest poprawny. Wszystkie koszty związane
z obsługą kredytu muszą być zawarte w marży.
Data powstania: środa, 11 sie 2010 07:43
Data opublikowania: środa, 11 sie 2010 07:46
Data edycji: czwartek, 23 gru 2010 13:53
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 8350 razy
Ilość edycji: 2