BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-5/10 Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne”
Jedwabne, dnia 1 .07.2010r
BIOŚ.341-5/10
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-5/10 Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne”


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D. Stanisław Wróblewski, ul. Targowa 15, 18-300 Zambrów

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki zawarte w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po dniu: 7.07.2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Otrzymują:
1. ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D,
Stanisław Wróblewski ul. Targowa 15 18-300 ZambrówPliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 lip 2010 08:27
Data opublikowania: czwartek, 1 lip 2010 08:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lip 2010 12:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 983 razy