BIP Gminy Jedwabne

OGŁOSZENIE


Zgodnie z art. 61 § 1 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Łomży zawiadamia się, że w dniu 25 maja 2010 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Jedwabne postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z rur PCV ze studzienkami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych Ø 120 i wpustów ulicznych żelbetowych z osadnikami z osadnikami Ø 500 mm na odcinku ulicy Nowej (działka nr ew 1137 i 890), ulicy 3-go Maja (części działki nr 661) i ulicy Przestrzelskiej (części działki nr 810) oraz przebudowę nawierzchni odcinków ulicy Nowej i Konopnickiej oraz części ulicy Mickiewicza i Przestrzelskiej na działkach nr ew. 810, 1137, 890, 1023 i 1071 oraz zjazdy do działek o numerze geodezyjnym: 899, 898, 897, 896, 893, 892, 891, 911, 912, 914, 913, 887, 885, 862, 881, 880, 850, 849, 1008,2, 10009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1465, 1017, 1036, 1035, 1033, 1031, 1029/2, 1028, 1027, 1024,

Zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071– tekst jednolity) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni można w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 316 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami.z upoważnienia Starosty
mgr Anna Żelechowska
z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa
Łomża, dnia 24.06.2010r.Data powstania: piątek, 25 cze 2010 10:41
Data opublikowania: piątek, 25 cze 2010 10:43
Data edycji: poniedziałek, 14 kwi 2014 12:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2653 razy
Ilość edycji: 1