BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-3/10 Nazwa zadania: Dostawa kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Jedwabne.
Jedwabne, dnia 26.04.2010r.
BIOŚ.341-3/10

wg rozdzielnikaDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-3/10 Nazwa zadania: Dostawa kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Jedwabne.


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka, 18-420 Jedwabne,
ul. 250-lecia 11

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po dniu: 07.05.2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke


Otrzymują:
1. KOP-TRANS JAN CHROSTOWSKI, 18-420 Jedwabne, Biodry 14.
2. Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka, 18-420 Jedwabne,
ul. 250-lecia 11.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 kwi 2010 14:32
Data opublikowania: poniedziałek, 26 kwi 2010 14:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 maj 2010 11:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1074 razy