BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-2/10 Nazwa zadania: „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne”.
Jedwabne, dnia 14.04.2010r.
BIOŚ.341-2/10Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-2/10 Nazwa zadania: „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne”.


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D. Stanisław Wróblewski, ul. Targowa 15, 18-300 Zambrów

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po dniu: 24.04.2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof MoenkeOtrzymują:
1. FIRMA GUTKOWSKI Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno.
2. FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław.
3. Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A., Przytorowa 9, 16-400 Suwałki.
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9,
18-400 Łomża.
5. P.P.U.H. HYDROBUD Stefan Brzozowski, ul. Targowa 26 B, 07-410 Ostrołęka.
6. ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D. Stanisław Wróblewski, ul. Targowa 15,
18-300 Zambrów.
Data powstania: środa, 14 kwi 2010 14:13
Data opublikowania: środa, 14 kwi 2010 14:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 kwi 2010 09:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1118 razy