BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Przestrzelskiej 15 w Jedwabnem stanowiącego własność Gminy Jedwabne

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004r możliwość późn. zm.). Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, wpisu w księdze wieczystej oraz innych ewentualnych kosztów wynikających z obowiązujących przepisów. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) termin złożenia wniosku upływa dnia 22 lutego 2010 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu). W razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 11.01.2010 roku do dnia 01.02.2010 roku.


Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 sty 2010 09:43
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2010 09:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lut 2010 11:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1204 razy