BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Dotyczy protestu złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na. „Remont budynku zabytkowego – dworu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem”
Na podstawie art. 181 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na. „Remont budynku zabytkowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem" został złożony w dniu 22.10.2009r protest (treść protestu w załączeniu). Wzywam wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.


Dyrektor MGOK
Jadwiga Bekus
Data powstania: środa, 28 paź 2009 12:07
Data opublikowania: środa, 28 paź 2009 12:10
Data edycji: środa, 28 paź 2009 12:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lis 2009 15:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1107 razy
Ilość edycji: 1