BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O UZYSKANIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Informacja dotycząca planowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Jedwabne 2004-02-16

Zgodnie z art.32, 33 i 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 późniejszymi zmianami) informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę stanowiska do tankowania pojazdów samochodowych gazem propan – butan ze zbiorników naziemnych 2 x 4850L, budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, socjalnego oraz przyłączy energetycznego, wodnego i kanalizacyjnego na działce nr 639 przy ul. Cmentarnej w m. Jedwabne.
W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3 pokój 5 istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.


Z up BURMISTRZA
Tadeusz Zejer
Inspektor d/s budownictwa i drogownictwa
Data powstania: wtorek, 17 lut 2004 10:43
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2004 10:45
Data przejścia do archiwum: środa, 7 maj 2008 13:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2236 razy