BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Jana Pawła II

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy możliwość dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004r. możliwość póź. zm.). Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z póź. zm.), termin złożenia wniosku upływa z dniem 13 lipca 2009 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.


Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2009 roku do dnia 29.06.2009 roku.Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2009 10:57
Data opublikowania: poniedziałek, 8 cze 2009 10:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 cze 2009 14:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1114 razy