BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie miasta Jedwabne

Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego wpłynął 19 maja 2009 roku. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, wpisu w księdze wieczystej oraz innych ewentualnych kosztów wynikających z obowiązujących przepisów. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. , Nr 261 poz. 2603 ze zm.), termin złożenia wniosku upływa dnia 21 lipca 2009 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 8 czerwca 2009 roku do dnia 29 czerwca 2009 roku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2009 10:54
Data opublikowania: poniedziałek, 8 cze 2009 10:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 cze 2009 14:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1091 razy