BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Jedwabne 2004.02.06
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, na budowę stacji tankowania pojazdów samochodowych gazu LPG (autogazu)U=2 x 4850 dm3, ścianach oddzielenia przeciwpożarowego oraz przyłącza elektrycznego kablowego na działce nr. 530/5 przy ul. Przytulskiej 62 A w miejscowości Jedwabne.
Urząd Miejski w Jedwabnem zgodnie z art. 32 ust. l: art. 46 ust. 1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę stacji tankowania pojazdów samochodowych gazu LPG (autogazu) U = 2 x 4850 dm3 ściana oddzielenia przeciwpożarowego oraz przyłącza elektrycznego kablowego na działce nr. 530/5 przy ul. Przytulskiej 62 A w miejscowości Jedwabne.
W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3 pokój 5 istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Z up. BURMISTRZA
Tadeusz Zejer
Inspektor d/s budownictwa i drogownictwa
Data powstania: piątek, 6 lut 2004 22:33
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2004 22:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 mar 2004 16:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2144 razy