BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dot: Przebudowy ulic: Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-lecia, Ogrodowej, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie miasta Jedwabne
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62358 - 2009 data 13.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 06.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Zwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne pokój nr 9.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 09.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Zwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne pokój nr 9.


Zmiany SIWZ znajdują się na stronie internetowej www.jedwabne.powiatlomzynski.pl w zakładce Zamówienia PubliczneData powstania: wtorek, 31 mar 2009 12:44
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2009 12:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2009 11:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1838 razy