BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie otworów studziennych nr 2 i nr 3 w utworach czwartorzędowych.

Urząd Miejski w Jedwabnem ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie otworów studziennych nr. 2 i nr. 3 w utworach czwartorzędowych miejscowości Jedwabne na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 529/6
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „ Oferta na wykonanie otworów studziennych nr. 2 i nr. 3 w utworach czwartorzędowych” należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 ( sekretariat) w terminie do 10 listopada 2003 roku do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2003 r. o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem na Sali Konferencyjnej.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych .
Bliższe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, pok nr 5 , tel. 2172328 w godz. 8.00 - 15.00 Pan Tadeusz Zejer lub Pan Sławomir Miciura.

Burmistrz
Michał Chajewski
Data powstania: środa, 22 paź 2003 09:05
Data opublikowania: środa, 22 paź 2003 09:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 gru 2003 11:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2155 razy